Reactions to
our forum


Receive free
news bulletin


Last update
04 January 2006

Editor
i.oppenheim_at_xs4all.nl

Printer Friendly Page Validated
 
 

 
Chazzanut Online - Media

Dutch Prewar Media

_________________________________________________________________

Table of Contents

  [1] Een vrijdagavonddienst in den winter ter Groote Synagoge te Amsterdam
Joachim van Praag
De Vrijdagavond, vol.2(1925), dl.2, nr.17, pp.260-263
 
  [2] De familie Isaac Heymann in Nederland: bij de herdenking van den honderdsten geboortedag van Isaac Heijman
Sim Gokkes
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.1, nr.2, pp.26-28
 
  [3] Aron Wolff Berlijn
Jacob Coppenhagen
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.42, pp.254-255
 
  [4] Chazzen en synagogebezoekers: een praatje met chazzen Maroko
J.S. da Silva Rosa
De Vrijdagavond, vol.5(1928), dl.1, nr.4, pp.54-55
 
  [5] In Londen's Joodsche "kathedraal:" een gesprek met een oud-Amsterdamsch gazzan
Joop W.F. Stoppelman
De Vrijdagavond, vol.3(1926), dl.1, nr.12, pp.184-186
 
  [6] Van oude klanken en nieuwe zangen
Maurits Hamburg
De Vrijdagavond, vol.4(1927), dl.1, nr.7, pp.106-107
 
  [7] In Memoriam Victor Schlesinger
S.H. Englander, S. de Jong, A. Abram
Nieuw Isr. Weekblad, vol.75(1939), nr.31, p.5
 
  [8] Het Amsterdamsche Gazzonoes
I.E. Maroko
Nieuw Isr. Weekblad, vol.71(1935), nr.28, pp.17-18
 
  [9] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: IX Abraham Katz (1881--1930)
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.7(1930), dl.1, nr.18, p.282
 
  [10] Synagogaal- muzikale causerieen uit Amsterdam (1)
Maurits Hamburg
De Vrijdagavond, vol.4(1927), dl.2, nr.32, pp.506-510
 
  [11] Synagogaal-muzikale causerieen uit Amsterdam (2)
Maurits Hamburg
De Vrijdagavond, vol.4(1927), dl.2, nr.33, pp.522-523
 
  [12] Synagogaal-muzikale causerieen uit Amsterdam (slot)
Maurits Hamburg
De Vrijdagavond, vol.4(1927), dl.2, nr.37, pp.579-583
 
  [13] De invoering van koorzang in de synagoge te Groningen en haar gevolgen (1)
Arn. Druijff
De Vrijdagavond, vol.9(1932), dl.1, nr.17, pp.264-267
 
  [14] De invoering van koorzang in de synagoge te Groningen en haar gevolgen (2)
Arn. Druijff
De Vrijdagavond, vol.9(1932), dl.1, nr.18, pp.284-287
 
  [15] De invoering van koorzang in de synagoge te Groningen en haar gevolgen (slot)
Arn. Druijff
De Vrijdagavond, vol.9(1932), dl.1, nr.19, pp.301-303
 
  [16] De melodie van "Mo'aus tsoer"
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.8(1931), dl.2, nr.36, pp.148-149
 
  [17] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: I. Salomon Sulzer
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.32, pp.90-93
 
  [18] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: II. Louis Lewandowski
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.35, pp.136-139
 
  [19] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: III. Lewandowski en eenige zijner tijdgenooten
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.36, pp.152-154
 
  [20] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: IV. Lewandowski en eenige zijner tijdgenooten --- Eduard Birnbaum
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.37, pp.162-164
 
  [21] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: IV. Samuel Naumbourg
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.38, pp.178-180
 
  [22] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XIII. Victor Schlesinger (1)
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.7(1930), dl.2, nr.41, pp.238-240
 
  [23] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XIII. Victor Schlesinger (slot)
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.7(1930), dl.2, nr.42, pp.249-251
 
  [24] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XIV Abraham Behr Birnbaum
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.7(1930), dl.2, nr.44, pp.278-279
 
  [25] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XV. Josef Singer
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.7(1930), dl.2, nr.49, pp.363-365
 
  [26] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XX Marcus Hast --- Israel Lazarus Mombach (1)
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.8(1931), dl.2, nr.41, pp.230-232
 
  [27] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XX Marcus Hast --- Israel Lazarus Mombach (slot)
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.8(1931), dl.2, nr.42, pp.249-250
 
  [28] Uit het leven der meest bekende synagogale componisten en voorzangers: XXI. Israel Alter, een Chazan, die vrede bracht tusschen Orthodoxie en Reform-Jodendom
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.9(1932), dl.1, nr.13, pp.201-203
 
  [29] Het Amsterdamsch gazonoes
J.A. Lissauer
De Vrijdagavond, vol.3(1926), dl.1, nr.4, pp.58-62
 
  [30] Muzikale gebruiken bij de voorlezing der Megillo
J. Veldman
De Vrijdagavond, vol.6(1929), dl.2, nr.50, pp.375-376
 
  [31] Voorblad van het Laatste Nummer van de Vrijdagavond
J.S. da Silva Rosa
De Vrijdagavond, vol.9(1932), nr.30
 
  [32] Aansporing tot het worden van abonnee
 
  [33] Iets over het Amsterdamsche Gazzonoes: bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van den Synagogalen Eredienst bij de Hoogduitsche Joden te Amsterdam
Mr. Izak Prins
Overdruk uit het Weekblad voor Isr. Huisgezinnen, Vol.46(1915), nrs.41, 43
 
  [34] Een Zeldzaam Jubileum in de Israelitische Gemeente te Amsterdam
W. (N.H. Wolf?)
Het Leven, 25 mei 1906, p.427
 
  [35] Israel Jacques Olman
L. Gompers Phzn.
De Vrijdagavond, vol.1(1924), dl.1, nr.5, pp.76-77
 
  [36] In Memoriam Meijer Mossel: Bij het Heengaan van een Amsterdamse Jood
Hakehilla, April 1978, p.16
 
  [37] Bij Sim Gokkes: Op bezoek bij den dirigent van den Kon. Vereeniging "De Vereenigde Zangers."
Maurits Hamburg
De Vrijdagavond...
 
up _________________________________________________________________